Huviharidus lastele

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
BSFactory OÜ

Õppekava nimetus:
Ettevõtluse Oskuste koolitus lastele vanuses 6-16 aastat

Õppekavarühm:
Ettevõtluse algkursused.

Õppeastmed:
Huviharidus lastele

Õppekeeled:
Vene või Eesti keel.

Toimumisaeg:
Aastaringselt, 9 kuud + linnalaager 5+5- päevane vahetus.

Koolitusele registreerimisinfo:
Toimub eelne registreerimine.

Õppekava koostamise alus:
Huviharidus, vanus vähemalt 6-16 aastat.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:
9 kuu pikkune koolitus septembrist maini.
Ärioskuste mängu vormis ärioskuste koolitus lastele ja noortele vanuses 6-16 aastat. Oodatud kõik, kes on huvitatud ärioskuste õppimisest, äriidee kujundamisest, oma ettevõtte loomisest, oma unistuste elluviimise õppimisest ja oma esimese raha teenimisest iseseisvalt.
Suvine linnalaager kahes etapis 5+5 päeva.

Loogiline ja kreatiivne mõtlemine — seiklusmängud, mängud ja tegevused on üles ehitatud nii, et lapsed arendavad oma mõtlemist igakülgselt.
Avalikud esinemised — eneseväljendus, avalik esinemine, retoorika kunst — sellele pühendame osa oma üritustest igas vahetuses.
Juhtimine ja meeskonnatöö — see oskus on oluline nii lapse särava karjääri kui ka igapäevaste olukordade jaoks.
Ajaplaneerimine — teie laps õpib oma aega paremini haldama ja omandab planeerimise põhialused.
Iseseisvus — töötame välja harjumused oma aja organiseerimiseks ja plaani järgimiseks.

Vastutus — isiklikud võistlused ja meeskonnamängud treenivad võimet püstitada eesmärke ja neid saavutada, võtta vastutust mitte ainult enda, vaid ka meeskonna eest.
Enesekindlus — aitame igal lapsel ületada tagasihoidlikkust, võtta kriitikat ja kommentaare rahulikult vastu, väljendada oma arvamust ja rääkida probleemideta avalikult.
Kommunikatsioon — läbirääkimisoskus — oskus, milleta on tänapäeva ühiskonnas raske hakkama saada.
Eesmärgipüstitus — õige eesmärgipüstitus — esimene ja kõige olulisem samm selle saavutamise suunas. Hea eesmärgipüstitus sisaldab sageli juba vastuseid — mida, kuidas ja millises järjekorras teha ning kuidas õigesti prioritiseerida.

Jaotamine rühmadesse:
9 kuud kestev koolitus septembrist maini, 20-25-liikmelised rühmad.
Suvelaager 5+5 päeva, 20-25-liikmelised rühmad.
Koolituse kogumaht (ak.t.):
9 kuud koolitust
130 akadeemilist tundi, millest:
Teooriat:
— 40 ak.t. on teooriat

Harjutamine 78 ak.t.:
— 40 ak.t. on harjutused
— 20 ak.t. on harjutused koos mentoritega
— 12 ak.t. on ekskursioonid
— 6 ak.t. on müügipraktika messidel

Eksamid ja lõpetamine:
— 4 ak.t. on eksamiks ettevalmistus
— 4 ak.t. on eksam
— 4 ak.t. on huvihariduse lõpetamine

Linnalaager
5 sihtkohta/vahetus. 5+5 päeva 0900-1700
— 80 ak.t. on harjutused 1 sihtkoht 1 vahetus

Koolitusmeetodid:
Teoreetiline ja praktiline koolitus
Töö mentoritega
Külastused eraettevõttesse, ametiasutustesse, kutsutud eksperdid
Osalemine messidel
Olümpiamängud
Suvelaagrid
Eksamid äriplaanide kaitsmiseks

Veebipõhine koolitus:
Õppige Zoomis ja oma e-keskkonnas

Koolituse eesmärk:
Meie missioon — on avada noorema põlvkonna loomupärane potentsiaal ning arendada 21. sajandi laste ja noorte liidri- ja ettevõtluspädevust.
Projekti eesmärk — on anda nooremale põlvkonnale edasi teadmisi ettevõtluse põhialustest.
See on kompleksne kursus, mis koosneb mitmest uuenduslikust moodulist, mis on suunatud:
— Oma äriplaani koostamine
— ärikeskkonna käitumisreeglite õppimine
— analüütilise ja loogilise mõtlemise arendamine
— ettevõtluse teoreetilise baasi õppimine
— teadmiste edastamine kvaliteetsete eesmärkide püstitamise kohta
— liidri- ja ettevõtlusoskuste arendamine
— kirjaosav kõne- ja esinemisoskuse arendamine

Koolituse tulemused:
Koolitatud:
Laps proovib rohkem kui 35 elukutset.
Omandab liidrioskusi
Õpib finantskirjaoskust
Omandab avaliku esinemise oskusi
Õpib eesmärgipüstitatust ja refleksiooni, eneseanalüüsi.
Tutvub äriprotsessidega
Õpib meeskonnatööd
Õpib enesekontrolli ja eneseorganisatsiooni
Õpib looma unikaalset müügipakkumist
Õpib süstematiseerima teavet
Õpib arukalt haldama sotsiaalmeediat
Õpib suhtlema eakaaslaste ja täiskasvanutega
Õpib delegeerima
Õpib vastutustunnet
Õpib planeerimist
Õpib enesearendamist
Õpib saavutama tulemusi
Õpib tutvuma ja suhtlema aktiivsete ja initsiatiivikate erivanuses lasteg
Tutvub edukate ettevõtjate ja kursuse ekspertidega
Õpib lugema arengu kirjandust ja klassikalist muusikat kuulama
Õpib äri sisemisi protsesse
Iga-aastane olümpiaad. Olümpiaadi peamised eesmärgid ja ülesanded on ettevõtlusalaste võimete ja ettevõtlusoskuste ja -huvi väljaselgitamine ja arendamine, ettevõtluse levitamine ja populariseerimine õpilaste seas, intellektuaalsete võimete väljaselgitamine ja õpilaste huvi kujundamine Eesti Vabariigi majandusarengu vastu, õpilaste kaasamine teadustegevusse, ainetevaheliste sidemete tugevdamine ja kooli õppevälise töö aktiviseerimine humanitaarsete ainete tsükli õppeainetes. Olümpiaad toimub 7.-11. klasside õpilastele järgmistes valdkondades:
Koolituse sisu:
Koolitusel käsitletavad teemad:
Liiderlus:
Edu takistavad faktorid
Peamised liidriomadused
Kvaliteetne eesmärkide püstitamine
Ajajuhtimine
Finantskirjaoskus
Ärietikett
Retoorika
Avalikud esinemised
Põhilised kõneleja poosid
Meta sõnum
Kõne tehnika
Veenva kõne algoritm
Oma imidži loomine

Sissejuhatus ettevõtlusse
Äriidee. Ärimudel
Äriprotsessid. Äri pakkimine
Efektiivne müügitehnoloogia

Olümpiaad
üldised tarbijate kirjaoskuse küsimused (toodete teabe hindamine), markeering, tarbija/teenuseosutaja koostoimimise reeglid jne..);
peamised tarbimisega seotud normatiivsed dokumendid (Tarbijakaitseseadus) RT I, 01.04.2022, 7 , 28.05.2022 ja muud.);
oma äri asutamise elemendid (VKE);
Finantskirjaoskuse elemendid (finantsturgude põhimõisted, finantsmatemaatika elemendid jne.);
optimaalne majanduslik käitumisviis;
Ettevõtlus tegevuse korraldus ja planeerimine;
oma äri asutamise elemendid;
kaasaegsed äritegevuse vahendid;
Liiderlus- ja ettevõtluspädevus

Õppekeskkonna kirjeldus:
Teoreetiline osa toimub aadressil Tallinn, Laulupeo 24.  Õpperuumis on lauad, toolid, arvuti, Wi-Fi ja kõik vajalikud õppevahendid. Koolitatavatele isikutele õppetöö alguses jagatakse materjale.

Õppematerjalide loend:
Koolitusmaterjalid konspektide kujul iga õppetunniks

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Iga aasta aprillis toimub 7.-11. klassi õpilaste vaheline olümpiaad. Osalemine vabatahtlik.

9-kuulise kursuse lõpus kaitsevad lapsed oma äriplaani oma vanemate ja mentorite ees. Kõik lapsed on juba käivitanud oma isikliku start-up’i või suurendanud oma sissetulekut.
Kõik lapsed saavad kätte sertifikaadid.
Laagri lõpus saavad kõik lapsed sertifikaadid.

Hindamismeetod:
Lastel on kirjutatud ja kaitstud äriplaanid.

Hindamiskriteeriumid:
Ettevõtluspäevaks olümpiamängud

Valiku etapp:
1 ülesanne, 4 vastusevarianti, 1 punkt õige vastus = 1 punkt.
Maksimaalne punktisumma on 30 punkti. Alates 21 punktist ja kõrgem on läbimise punktisumma piirkondlikul Olümpiaadil osalemiseks.
Eesti, Läti ja Ukraina linnade vaheline piirkondlik Olümpiaad.
1,2,3 koht antakse vastavalt punktide arvule.

Väljastatavad dokumendid:
Koolituse lõpus antakse välja sertifikaat või diplom koolituse läbimise kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õppe- ja töökogemuse kirjeldus:
Koolitaja praktilise töö kogemus lähtub koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi
õpilastele edasi anda.
Pedagoogiline haridus või luba Eesti riigiasutustest lastega tegelemiseks, lastega töökogemus. Kohustuslik 100% teadmiste integreerimise läbimine BSFactory OU sisemise õpetajate metodoloogiaga.

Sisu lühikirjeldus:
Koolituse läbinud isik teab ettevõtluse, liiderluse, retoorika kunsti, finantskirjaoskuse, sotsiaalmeedia edendamise põhialuseid, tal on oma isiklik äriplaan või start-up.

Lõpliku tulemuse kujunemine:
01.08.2022 (KUUPÄEV)
Hind:
9 kuueline kursus
132,50 Eur/kuus + käibemaks või kogu kursus 1192,50 Eur + käibemaks

Linnalaager
5 päeva 83 Eur + käibemaks