Olümpiaad
finantskirjaoskuse
alal

Олимпиада
по финансовой
грамотности

Olümpia eesmärk on valmistada
lapsi ette eluks reaalsetes tingimustes!

Цель Олимпиады — подготовить детей к жизни в реальных условиях!

Олимпиада
по финансовой
грамотности

Olümpiaad
finantskirjaoskuse alal

Цель Олимпиады — подготовить детей
к жизни в реальных условиях!

Olümpia eesmärk on valmistada
lapsi ette eluks reaalsetes tingimustes!

Soovite?:

Huvitada lapsi arenema ja saama majanduslikult iseseisvaks.

Õpetage lastele praktilisi finantskirjaoskusi.

Suurendage maineka kooli nähtavust ja staatust, pannes rõhku finantskirjaoskusele ja ettevõtlikkusele.

Kaasake vanemad oma laste haridusse.

Et lapsed õpiksid kasutama Internetti teadmiste saamiseks, mitte ainult kiireks naudinguks.

Soovite?:

Huvitada lapsi arenema ja saama majanduslikult iseseisvaks.

Õpetage lastele praktilisi finantskirjaoskusi.

Suurendage maineka kooli nähtavust ja staatust, pannes rõhku finantskirjaoskusele ja ettevõtlikkusele.

Kaasake vanemad oma laste haridusse.

Et lapsed õpiksid kasutama Internetti teadmiste saamiseks, mitte ainult kiireks naudinguks.

Meil on ideaalne toode

Meil on ideaalne toode

“Finantskirjaoskuse olümpiamängud”

“Finantskirjaoskuse olümpiamängud”

Mis sisaldab:

Mis sisaldab:

 • Interaktiivne veebiolümpiaad erinevas vanuses lastele.
 • Küsimused on loodud huvitama lapsi, kes pole kunagi finantskirjaoskust õppinud.
 • Lastele võimalus teenida raha finantskirjaoskuse ja ettevõtluse alase hariduse jaoks.
 • Kooli “Finantskirjaoskuse Kool” tiitli saamine
 • Täiendavate haridusprogrammide ärioskuste vabriku avamine koolis.
 • Interaktiivne veebiolümpiaad erinevas vanuses lastele.
 • Küsimused on loodud huvitama lapsi, kes pole kunagi finantskirjaoskust õppinud.
 • Lastele võimalus teenida raha finantskirjaoskuse ja ettevõtluse alase hariduse jaoks.
 • Kooli “Finantskirjaoskuse Kool” tiitli saamine
 • Täiendavate haridusprogrammide ärioskuste vabriku avamine koolis.

Mis võimaldab:

Mis võimaldab:

 • Легко заинтересовать детей в игровой форме развиваться и изучать финансовую грамотность.
 • Быстро вовлечь детей и родителей в интересный обучающий процесс.
 • Получить ресурс Business Skills Factory в виде педагогов, наставников и методологии.
 • Создать в школе сильное окружение для детей обучающееся в дополнительных образовательных программах.
 • Стать лучшей школой по финансовой грамотности в Эстонии.
 • Lastes on lihtne tekitada mänguliselt huvi finantskirjaoskuse arendamise ja õppimise vastu.
 • Kaasake lapsed ja vanemad kiiresti huvitavasse õppeprotsessi.
 • Saate Business Skills Factory’i ressurssi õpetajate, mentorite ja metoodika kujul.
 • Luua koolis tugev keskkond, et lapsed saaksid õppida täiendavates haridusprogrammides.
 • Saa Eesti parimaks finantskirjaoskuse kooliks.

Maksumus: null eurot!

Maksumus:
null eurot!

Ja seda kõike tänu:

И все это
благодаря:

 • Tugev Business Skills Factory ekspertide meeskond.
 • Kaasaegne metoodika.
 • Veebisüsteem õpetajate kiirendatud koolitamiseks.
 • Praktiline 20-aastane kogemus erinevate äriprojektide juhtimisel.
 • Сильной команде экспертов Business Skills Factory.
 • Современной методологии.
 • Онлайн системе ускоренной подготовки и аттестации педагогов.
 • Практическому 20 летнему опыту управления разными бизнес проектами.

И все это
благодаря:

Ja seda kõike tänu:

 • Сильной команде экспертов Business Skills Factory.
 • Современной методологии.
 • Онлайн системе ускоренной подготовки и аттестации педагогов.
 • Практическому 20 летнему опыту управления разными бизнес проектами.
 • Tugev Business Skills Factory ekspertide meeskond.
 • Kaasaegne metoodika.
 • Veebisüsteem õpetajate kiirendatud koolitamiseks.
 • Praktiline 20-aastane kogemus erinevate äriprojektide juhtimisel.

Registreeruda kooli juhtkonda osalemiseks

Registreeruda kooli juhtkonda osalemiseks

Allalaadimine olümpiaadi eeskiri